Stiftelsen Pro Artibus är en fristående del av Svenska kulturfondens organisation. Grunduppgiften är att befrämja den visuella konsten i alla delar av Svenskfinland. Stiftelsen förvaltar och förkovrar en konstsamling bestående av verk av finlandssvenska konstnärer. I Ekenäs upprätthåller Pro Artibus det finlandssvenska konstcentret. Där finns bl.a. Galleri Elverket. I Helsingfors driver stiftelsen Sinne, en plattform för ung samtidskonst.

Allmänt

Stiftelsen Pro Artibus grundades på initiativ av Svenska kulturfonden år 1989. Den ursprungliga uppgiften var att förvalta och förkovra kulturfondens konstsamling. Den praktiska verksamheten etablerades i Ekenäs år 1991. Efter starten har verksamheten expanderat och omspänner idag en bred skala aktiviteter inom bildkonstens område. Sedan år 2005 disponerar stiftelsen en egen fastighet, Elverket, i Ekenäs centrum.

Styrelsen

Styrelsen väljs av Svenska folkpartiets partistyrelse. Den har två- eller treåriga mandat. Styrelsen för perioden 2014-2016 har följande sammansättning.

 • Håkan Mattlin, kansliråd, omvald för 3 år
 • Mi Duncker, bildkonstnär, omvald för 2 år
 • Selma Green, tf museidirektör, vald för 3 år
 • Erica Othman, museipedagog vid Ateneum, vald för 2 år
 • Kim Simonsson, bildkonstnär, vald för 3 år
 • Jimmy Pulli, bildkonstnär, vald för 2 år

Personalen

 • Verkställande direktör Sabina Westerholm (moderskapsledig) svarar för såväl den administrativa som den konstnärliga verksamheten.
 • Tf. vd under Westerholms moderskapsledighet är Christine Langinauer christine.langinauer@proartibus.fi.
 • Kanslist Carina Blomqvist svarar för administration och arkivfunktioner. carina.blomqvist@proartibus.fi
 • Curator Juha-Heikki Tihinen svarar för konstsamlingen och deponeringsverksamheten samt utställningsverksamheten i Elverket.
 • AiR-ledare/programkoordinator Åsa Lönnqvist leder gästkonstnärsverksamheten och planering och byggande av utställningar. asa.lonnqvist@proartibus.fi
 • Amanuens Erica Wulff samverkar med curatorn och konservatorn vid arbetet med samlingen och utställningsverksamheten i Elverket. Samverkar med curator för publikarbete vid planering och genomförande av den pedagogiska verksamheten vid Elverket. erica.wulff@proartibus.fi
 • Konstkonservator Kaj Nylund ansvarar för verksamheten i konserveringsateljén och den förebyggande konserveringen inom stiftelsen. kaj.nylund@proartibus.fi
 • Konstnärlig ledare/projektledare Markus Åström svarar för verksamheten i Galleri Sinne i Helsingfors och för konstprojekt inom ramen för procentprincipen. markus.astrom@proartibus.fi
 • Curator för publikarbete Kia Orama svarar för utvecklandet av stiftelsen konstpedagogiska verksamhet. kia.orama@proartibus.fi