Kontaktuppgifter

Stiftelsen Pro Artibus
Gustav Wasas gata 11
10600 Ekenäs, Finland

växel: +358 19 2239010

karta

Galleri Elverket
Gustav Wasas gata 11
10600 Ekenäs, Finland
+358 19 2239010

Öppet:
ti-fre 13-17
lö-sö 11-17

 

Sinne
Stora Robertsgatan 16
00120 Helsingfors, Finland
+358 45 8833716

Öppet: ti-sö 11-17

Konservering
Gustav Wasas gata 11
10600 Ekenäs, Finland
Besöksadress: Ingång direkt från Brunnsgatan!
+358 19 2239014

 

PERSONAL

 

Carina Blomqvist kanslist 019-2239 010

Sabina Westerholm vd (moderskapsledig)

Christine Langinauer tf vd 041-4587041

Juha-Heikki Tihinen curator, Elverket och samlingen 0400-688458

Kia Orama curator för publikarbete 040-529 8656

Markus Åström curator, Sinne 041-4376728

Erica Wulff amanuens 019-2239012

Åsa Lönnqvist AiR-ledare, programkoordinator 019-2239 013

Jan Jämsén utställningsmästare 050-4669954

Kaj Nylund konservator 019-2239 014

e-post: förnamn.efternamn@proartibus.fi