Pro Artibus ger åt både institutioner och privatpersoner råd och bistånd i alla frågor gällande hantering och vård av konstverk. Alla slags målningar på duk eller pannå konserveras. Konstverkens skick kan bedömas antingen på plats eller i ateljén i Ekenäs. Utgående från undersökningen uppgörs en konserveringsplan och en kostnadskalkyl.

Ateljén är utrustad med modern teknisk apparatur och alarmanläggning.

 

 VAD ÄR KONSERVERING?

 

Att konservera betyder att bevara. Man konserverar exempelvis bär, djur eller konst. Att konservera betyder vidare att bevara i ursprungligt skick, att stoppa förfall. Det innebär således att man hejdar den naturliga processen, att föremål åldras, förstörs och försvinner.
En restaurering innebär att man försätter en tavla i ursprungligt skick tex. genom kittning och retuschering.

 

Varför konservera?

 

Man konserverar exempelvis en målning, om dess integritet/existens hotas.

  • Färgen håller på att lossna eftersom skiktföljden är felaktig eller bindkraften dålig.
  • Fernissan har mörknat och gulnat så att man inte längre känner igen motivet.
  • Målningen har varit med om t.ex en brand eller ett vattenläckage som har löst upp grunden med färgbortfall som följd.
  • Målningen har blivit vandaliserad av någon eller man har tappat den i golvet och den har fått en mekanisk skada.

 

Det finns många olika skäl att kontakta en konservator.

Målerikonservator
Kaj Nylund
Tfn 019-2239 014 eller 050-5279791
kaj.nylund@proartibus.fi