snäcksund

VILLA SNÄCKSUND

Stiftelsen Pro Artibus administrerar residensprogrammet Villa Snäcksund med två konstnärsbostäder och en ateljébyggnad med två moderna arbetsutrymmen, konferensrum och bastu i Ekenäs. Svenska kulturfonden beviljar treåriga stipendier åt två bildkonstnärer för boende i villan. Åren 2013-2015 bor och arbetar bildkonstnärerna Malin Ahlsved och Axel Antas i Villa Snäcksund.
För mera information kontakta Pro Artibus tf vd Christine Langinauer, tfn 041-458 7041 eller programkoordinator Åsa Lönnqvist, tfn 040-594 0394.

 

KASERN 14

I Kasern 14, som är Stiftelsen Pro Artibus fasta punkt i Vasa, arbetar idag 21 yrkeskonstnärer och en organisation, konstnärsinitiativet Platform. I fråga om konstnärligt uttryck är variationen och bredden stor med allt från måleri, grafik, textil, fotografi, skulptur, film, form, design och video.

Ateljékasernen är centrum för stiftelsens verksamhet i Österbotten. Här vill stiftelsen bereda unga professionella konstutövare tillgång till ändamålsenliga, centralt belägna och överkomliga ateljéutrymmen. Kasern 14 hittar du på adressen Korsholmsesplanaden 6, 65100 Vasa.

Samtliga ateljéer är för närvarande uthyrda. Om lediga ateljéutrymmen annonseras på vår webbsida samt i lokala medier. För mera information kontakta Pro Artibus tf vd Christine Langinauer, tfn 041-458 7041.

Följande konstnärer är just nu verksamma i ateljékasernen:

Sonja Backlund, Sini Björkholm, Johanna Brådd, Ronan Caulfield, Mia Damberg, Rasmus Hedlund, Susanne Hedman, Janika Herlevi, Sylvia Javén, Maria Lundström, Martin Karlsson, Ossi Lehto, Mattias Löfqvist, Mikko Manninen, Maria Nordbäck, Janika Norrgård-Löfqvist, Chris Peart, Platform rf., Lena Sahlberg, Sirpa Seppelin, Tuomo Väänänen och Hans Westergård.