Ugly Road Walk med elever från Hakarinteen koulu.
Platsspecifikt projekt i samarbete med +AKU visuell akupunktur

Residensprogrammet Pro Artibus AiR bjuder in nordiska konstnärer att arbeta med publika och platsspecifika projekt. Vi vill i samarbete med konstnärer producera verk som reagerar på de osynliga nyanserna i ett samhälle och som resulterar i kreativa och katalyserande medborgardialoger.

Det förflutna färgar nuet och har en inverkan på våra möjligheter och på våra framtida val. Stämningen och miljön präglas av invånarna själva och av den bakgrund de bär med sig. Vad är det som gör ett ställe fruktbart? Varför väljer man att stanna, komma eller åka iväg?

Genom en bred variation av projekt försöker vi locka publiken att delta i interaktiva processer och hoppas på att väcka intresse för frågeställningar som berör vår tillvaro ur flera perspektiv. Pro Artibus AiR ses på det lokala planet som en institution som under de senaste åren gått i bräschen för en utveckling där nutidskonstnärer inom olika genrer sporras att engagera sig i stads- och samhällsutvecklingen.

För residensperioden erbjuder stiftelsen en liten produktionsbudget och tillgång till möblerad lägenhet på Yrkeshögskolan Novias campus i Ekenäs. I anslutning till bostaden finns arbetsrum och utrymmen för workshops och seminarier.
Stiftelsen står till tjänst med kännedom om regionen och ett brett lokalt kontaktnät. Möjliga samarbetspartners inom projektet är förutom staden Raseborg: YLE Västnyland, tidningen Västra Nyland, Ekenässällskapet, Forststyrelsen, forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia inom Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi samt övriga residensprogram i Finland.

 

KONTAKT

 

 Åsa Lönnqvist
AiR-ledare, programkoordinator
+358 40 594 0394
asa.lonnqvist@proartibus.fi